Willem II BETROKKEN

Willem II BETROKKEN

Project: Playing for Success

Playing for Success

Playing for Succes is een voor Nederland grensverleggend initiatief, waarbij we leerlingen van 9 tot en met 13 jaar helpen hun leervoorwaarden van zelfvertrouwen en motivatie te vergroten. Leerlingen die minder gemotiveerd zijn, onzeker zijn, weinig zelfvertrouwen hebben, een laagzelfbeeld hebben, gepest worden, minder weerbaar zijn en/of onopvallend aanwezig zijn, komen hiervoor in aanmerking.

Leerlingen worden via school aangemeld voor dit project en komen dan vervolgens 11 weken lang, 1 keer per week, naar een uitdagende leeromgeving bij het Koning Willem II stadion. Tijdens deze bijeenkomsten werken we gericht aan doelen, die de kinderen in overleg met een stagiair begeleider, opgesteld hebben. Dit doen we door middel van allerlei speelse activiteiten rondom taal, rekenen, begrijpend lezen, samenwerken, ICT en sociale vaardigheden. Dit spelend leren, noemen wij leren met een WOW-factor.

Het naschoolse project dat plaatsvindt bij het Koning Willem II stadion is een initiatief van Bossche onderwijsadviesbureau KPC Groep. Het stadion, het topsportklimaat en voetballers als rolmodel dragen allemaal bij aan een omgeving die kinderen uitdaagt, stimuleert en prikkelt tot betere leerprestaties.

Naast KPC Groep werkt Willem II bij Playing for Success samen met Plein 013, Fontys, Avans en T-Primair. Playing for Success wordt ondersteund door de KNVB en de Stichting Meer Dan Voetbal.