Willem II BETROKKEN

Willem II BETROKKEN

Over Stichting Willem II Betrokken

Voetbalclubs hebben tegenwoordig een belangrijke maatschappelijke waarde. Het draait allang niet meer om enkel die 90 minuten voetbal. Willem II is zich bewust van de verbindende rol die de club speelt en kan spelen in de regio Tilburg. Deelname aan verschillende projecten zoals Op de Stip en de Libra Fit & Fundag tonen de betrokkenheid van Willem II ten opzichte van de samenleving.

Willem II betrokken website onilne

Doordat de club op maatschappelijk gebied wil groeien, is de afgelopen maanden met verschillende organisaties en personen die actief zijn in het onderwijs en welzijn, gewerkt aan de realisatie van stichting Willem II Betrokken. Het doel van Willem II Betrokken is om de huidige en nieuwe maatschappelijke activiteiten nog beter te begeleiden en te ondersteunen.

Willem II Betrokken verbindt voetbal en samenleving, zet in op respect, educatie en gezondheid. De stichting realiseert ontmoetings-, leer- en ervaringscontexten in stadion, stad en regio waarbij gebruik gemaakt wordt van de kracht van de club.

Doelstelling Stichting Willem II Betrokken
Het stimuleren van sociaal-maatschappelijke initiatieven om kansen voor jeugd & jongeren te vergroten, door;
- Bestaande projecten te verstevigen
- Nieuwe projecten te ontwikkelen
- Het creëren van herkenbaarheid en naamsbekendheid
- Een duurzaam karakter

Lees hier het Stichting Willem II Betrokken beleidsplan 2016/2017 >
Lees hier het Stichting Willem II Betrokken beloningsbeleid >

Stichting Willem II Betrokken opereert onafhankelijk van de sportieve bewegingen van Willem II.

Bestuursleden
Stichting Willem II Betrokken:

Contactpersoon
Stichting Willem II Betrokken:

Suzanne Albregts, Suzanne Albregts, geboren en getogen in Tilburg, nu woonachtig in Hilvarenbeek. Fan van Willem II en van Hilvaria waar mijn oudste zoon voetbalt. Ik heb de eer om als ‘kwartiermaker’ de Stichting Willem II Betrokken daadwerkelijk op de kaart te zetten. Dat betekent van het werven van middelen, tot het mede-ontwikkelen van een multifunctioneel leercentrum bij Willem II, tot het ontwikkelen van concepten en projecten die bijdragen aan een gezond en stevig fundament van de stichting. Het mogen verbinden van profvoetbal(lers) aan jonge Tilburgers in sociaal-maatschappelijke projecten geeft naar mijn idee iedereen veel voldoening.
Pieter Jansen, voorzitter Stichting WII Betrokken
Toen ik acht was dacht ik profvoetballer te kunnen worden. Het is anders gelopen. Wel veel en fanatiek gevoetbald maar ook het geluk gehad om te mogen en kunnen studeren. 41 jaar geleden ben ik hier in de stad als student komen wonen, altijd gebleven en inmiddels noem ik me een trotse Tilburger. Onze vier kinderen zijn hier opgegroeid en zelf heb ik tot vorig jaar buiten de stad gewerkt in diverse functies in het onderwijs. Nu mag ik in mijn stad leiding geven aan stedelijke projecten in het primair onderwijs. Als initiatiefnemer van Playing for Success in Nederland heb ik ervaren dat de kracht van voetbal het verschil kan maken voor kinderen. Met Willem II Betrokken willen we dit mogelijk maken voor jeugd en jongeren die een steuntje in de rug nodig hebben. Als voorzitter draag ik daar graag mijn steentje aan bij.
Tomas Oudejans, Vertegenwoordigt als rector van het Theresialyceum het voortgezet onderwijs in de regio. Gehuwd en woonachtig in Goirle en zit al jaren met een seizoenkaart op vak M (de Goirle-kant en achter de goal zie je alles het beste). Is in 1976 op 20-jarige leeftijd naar Tilburg gekomen voor de lerarenopleiding natuurkunde en is na een aantal jaren voor de klas in Tilburg rechten gaan studeren. Wil als secretaris/penningmeester van de stichting "Willem II Betrokken" graag samen met de staf, spelers en supporters de maatschappelijke betrokkenheid van Willem II meer op de kaart zetten.
Berry van Gool is algemeen directeur van Willem II. De geboren en getogen Tilburger bekleedt die functie sinds september 2013 en speelde zelf nog enige tijd in het tweede elftal van de club. De maatschappelijke verantwoordelijkheid van Willem II is voor hem zeer belangrijk. ‘Iedereen uit de regio Tilburg kent Willem II als voetbalclub. Maar we willen graag voor de mensen meer betekenen dan dat. Daarom is het goed om onze huidige en nieuwe maatschappelijke projecten nóg beter te begeleiden en ondersteunen. De inzet van onze spelers is daarin zeer belangrijk. Voetbal blijkt een goede bruggenbouwer te zijn tussen verschillende groepen mensen in de samenleving.’
Gon Mevis, Ik ben directeur/bestuurder van ContourdeTwern. Voetballiefhebber en als vrijwilliger scheidsrechter bij de jeugd. Werkend aan een sociale en sterke stad en regio merk je dat Willem II een belangrijke rol heeft. Het versterkt de identiteit, vergroot de samenhang, en vormt een goede basis om jongeren die dat nodig hebben, een steuntje in de rug te geven. Want voetbal verbindt. Als bestuurslid van Willem II Betrokken probeer ik de samenhang tussen welzijn, onderwijs, bedrijfsleven en sport te versterken, ten behoeve van een kwetsbare groep kinderen en jongeren. Willem II Betrokken moet wat mij betreft uitgroeien tot een belangrijke drager van een gezonde samenleving, die kansen biedt en jeugd op een sportieve manier vooruit helpt. Door heel concreet tal van projecten mogelijk te maken en het bereik naar vele honderden, liefst duizenden kinderen, uit te breiden.
Ilse Melis Woonachtig in Goirle. Als advocaat en mediator bij Bridge Advocaten & Mediators. Mediators dien ik het belang van mijn cliënten. Tegelijkertijd heb ik ook een maatschappelijke verantwoordelijkheid. Ik vind het belangrijk om sociaal betrokken te zijn bij mijn cliënten én mijn omgeving. Als bestuurslid van Stichting Willem II Betrokken hoop ik te kunnen bijdragen aan een samenleving waarin iedereen actief meedoet, zich betrokken voelt en de kans heeft persoonlijk en maatschappelijk te groeien. Door projecten voor de jeugd in de regio Tilburg te ondersteunen met geld, kennis en netwerken ben ik ervan overtuigd dat we dit kunnen bereiken met Stichting Willem II Betrokken. Sport en jongeren hebben altijd al mijn bijzondere aandacht gehad. Als moeder van drie kinderen maak ik van dichtbij mee hoe belangrijk het is dat een kind op een of andere manier bij een (sport)club/vereniging betrokken is. Niet alleen het bewegen, maar vooral ook de (sociale) vaardigheden die zij daarmee opdoen zijn goed voor de verdere ontwikkeling van een kind. Een ieder gun ik een eerlijke kans op succes in het leven en daarom wil ik me graag inzetten om (kwetsbare) jongeren de begeleiding te kunnen geven die zij nodig hebben om hun talenten te benutten en hun dromen waar te maken.
Sietse de Wit, Woonachtig in Tilburg met Floor en onze zoon Max. Gepassioneerd ondernemer die energie haalt uit de ontwikkeling van nieuwe concepten. Met LSVW Groep verzorgen wij de conceptontwikkeling voor commerciële projecten en aansluitend het projectmanagement, hoofdzakelijk in de energiemarkt. Trots bestuurslid van Willem II Betrokken en bovenal supporter van Willem II en (de bijkomende) gezelligheid.
Toine van de Ven is eigenaar van Capi Europe, een Tilburgse producent van bloempotten die naar 70 landen geëxporteerd worden. Toine wil de kracht van de voetbalclub Willem II graag gebruiken om maatschappelijk nog meer voor de stad en omstreken te kunnen betekenen.
Marius Liebregts, input volgt nog.